Category Archives: Spotkania

Powązki Wojskowe

Wiedzie?, pami?ta? i przekazywa? t? pami?? – te my?li towarzyszy?y mi dzisiaj, kiedy modlili?my si? z dzie?mi przy grobach... Read More →

Huśtawka

…nie, nie uczu? :) Taka zwyk?a hu?tawka, któr? uwielbiam od dziecka :) Mog? na niej sp?dza? d?ugie godziny –... Read More →