Monthly Archives: Listopad 2014

Powązki Wojskowe

Wiedzie?, pami?ta? i przekazywa? t? pami?? – te my?li towarzyszy?y mi dzisiaj, kiedy modlili?my si? z dzie?mi przy grobach... Read More →