Egzamin ósmoklasisty z angielskiego – jak zmniejszyć stres?

Egzaminy z języków obcych są szczególnie trudne dla młodzieży. Wiążą się z umiejętnościami słuchania i czytania ze zrozumieniem, tworzenia zdań z podanych słów, czy sprawnym posługiwaniem się gramatyką. Egzamin ósmoklasisty z angielskiego to nie tylko test wiedzy, ale także jedna z ocen cząstkowych, która pozwala dostać się do dobrego liceum. Jak zmniejszyć poziom stresu przed przystąpieniem do niego?

Nie odkładać wszystkiego na później

Młodzi ludzie mają tendencję do odkładania wielu rzeczy na później. Na przykład do dawno zapowiedzianej klasówki zaczynają uczyć się jeden dzień wcześniej. Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty z angielskiego, warto zacząć myśleć o nim nawet z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Pozwala to na dokładne rozplanowanie nauki, zapoznanie się z arkuszami prac egzaminacyjnych i podjęcie działań mających na celu osiągnięcie jak najlepszego wyniku. To zaś przekłada się na zniwelowanie wysokiego poziomu stresu.

Techniki relaksacyjne

Czasem nawet sprawna organizacja i rozłożenie nauki angielskiego w długim przedziale czasowym nie pomagają w redukcji stresu. Osoby ambitne, wysoko wrażliwe i ze skłonnościami do nadmiernego perfekcjonizmu denerwują się nawet wtedy, gdy są znakomicie zaznajomione z materiałem. Na tym polu bardzo pomocne okazują się techniki relaksacyjne. Są to np.:
– ćwiczenia uważności;
– medytacja;
– głębokie oddychanie przeponą.

Warto stosować je przed snem codziennie aż do nadejścia dnia egzaminu i zastosować jedną z nich (np. serię wdechów i wydechów) tuż przed samym otwarciem arkusza egzaminacyjnego. Poziom stresu spadnie, a wiadomo, że to właśnie on powstrzymuje umysł od logicznego myślenia i w znacznych stopniu wpływa na opóźnione reakcje poznawcze.

Po zapoznaniu się z metodami relaksacji żaden uczeń nie powinien obawiać się egzaminu ósmoklasisty z angielskiego.