Gry logopedyczne — rola i znaczenie

gry logopedyczne

Poprzez zabawę dziecko uczy się różnych form myślenia i poszerza swoje horyzonty. Zabawy logopedyczne pomagają dziecku pokonywać trudności związane z rozwojem mowy.

Gry logopedyczne — rola i znaczenie

Rozwój dziecka jest bezpośrednio związany z jego zdolnością do mówienia. Dlatego ważne jest kontrolowanie wszelkich przejawów wad i monitorowanie wymowy dźwięków.

Poprzez gry logopedyczne (dostępne na Eduksięgarnia) dziecko uczy się poprawnego wymawiania słów i ich rozumienia. Nie traktuje tego jako nauki, wszystko odbywa się w formie zabawy.

Wartość takich gier polega na zwiększeniu zasobu słownictwa, poszerzeniu horyzontów dziecka i zapoznaniu go z otaczającym go światem.

Jak wykonywać ćwiczenia w domu?

W domu można przeprowadzić kilka rodzajów zajęć. Są to:

 • zabawy paluszkowe;
 • gimnastyka artykulacyjna;
 • powtarzania dźwięku;
 • ćwiczenia logorytmiczne;
 • gry aktywizujące aparat słuchowy;
 • powtórzenie materiału literackiego.

Zajęcia powinny odbywać się codzienne, regularne i być oparte na zabawie.  Jeśli dziecko się nudzi, nie nauczy się niczego.

Istnieje kilka zasad przeprowadzania ćwiczeń:

 • Czas trwania lekcji powinien być stopniowany. Optymalny czas pierwszej lekcji to 3-5 minut.
 • Nie należy uczyć na siłę, w przeciwnym razie dziecko w ogóle nie będzie chciało tego robić.
 • Kilka małych ćwiczeń dziennie.
 • Nie podnoś głosu, jeśli dziecko nie jest w stanie czegoś zrobić. Należy dowiedzieć się, dlaczego dziecko nie słucha języka i pracować nad tym problemem.

Tylko wtedy można osiągnąć sukces.

Zabawy paluszkowe

Zabawy paluszkowe w połączeniu z tekstami pomagają rozwijać myślenie, wyobraźnię, uwagę i ekspresję emocjonalną. Oprócz rozwoju mowy pomaga również dziecku w szybkim reagowaniu. Ćwiczyć należy przez 5 minut każdego dnia. 

Gimnastyka artykulacyjna

Takie ćwiczenie powinno być wykonywane przed każdymi zajęciami. Ćwiczenia te pracują na mięśnie aparatu artykulacyjnego i pomagają przygotować go do lekcji.

Gimnastyka to zestaw specjalnie opracowanych ćwiczeń wzmacniających mięśnie warg i języka. To właśnie te mięśnie biorą udział w wymawianiu głosek. Ze względu na brak ich funkcjonalności mowa dziecka nie jest wyraźna.

Zabawy i ćwiczenia logopedyczne prowadzone są przed lustrem, aby dziecko mogło kontrolować swoje ruchy. Dzięki temu dziecko szybciej nauczy się prawidłowej wymowy. Lekcje powinny być prowadzone dwa razy dziennie przez 7-10 minut. Dzięki temu dziecko będzie mówiło nie tylko poprawnie, ale również  wyraźnie.

Logorytmika, powtarzanie, słuch mowy

Przede wszystkim dziecko musi mieć rozwinięty słuch mowy. W tym celu oferowane są następujące ćwiczenia:

 1. Pokaż dziecku przedmioty, które wydają dźwięki. Niech dziecko odwróci się tyłem, wyda dźwięk i zgadnie, co to jest. To buduje mowę i świadomość dźwięków.
 2. Zasłoń oczy dziecka i zadzwoń dzwonkiem, poruszając się po pokoju. Dziecko powinno wskazać palcem miejsce, z którego dochodzi dźwięk.

Powtarzania dźwięków można nauczyć już od pierwszego roku życia. Weź lalkę, uspokój ją piosenką i pozwól dziecku powtórzyć. Możesz śpiewać piosenkę i wykonywać ruchy, o których jest śpiewana.

Zajęcia logorytmiczne to powtarzanie wiersza, ruchów i muzyki . Rodzice dają przykład, dziecko powtarza za nimi. Możesz śpiewać piosenkę i wykonywać ruchy, o których ona śpiewa.

Powtarzanie literatury

Zajęcia powinny obejmować recytowanie wierszyków i rymowanek. Rozmówki mogą pomóc w poszerzaniu słownictwa, rozwijaniu wyrazistości mowy i wymowy. Materiał można pobrać z dowolnego źródła lub wymyślić własny.

Niestety, takie zajęcia w domu mogą pomóc tylko w przypadku niewielkich wad. Przy poważnych problemach konieczne jest udanie się do specjalisty.