Dofinansowanie na podręczniki szkolne? To możliwe!

Dziecko potrzebuje do nauki w szkole książek i różnych artykułów, dlatego konieczne będzie przeznaczenie na ich zakup odpowiedniej kwoty pieniędzy. Często okazuje się, że koszty końcowe przekraczają początkowe założenia i trzeba liczyć się z niemałymi wydatkami.

Na szczęście można ubiegać się o przyznanie dofinansowania na zakup zarówno podręczników szkolnych (https://tantis.pl/podreczniki-szkolne-c5055), jak i innych materiałów edukacyjnych. Umożliwia to rządowy program pomocy uczniom. Pora zastanowić się nad tym, na czym on polega i co dokładnie należy zrobić, aby móc skorzystać z takiego dodatkowego wsparcia finansowego.

Tańsze podręczniki szkolne dzięki rządowemu programowi pomocy uczniom – co warto wiedzieć, aby móc zaoszczędzić pieniądze?

W przypadku kompletowania wyprawki szkolnej liczy się każda oszczędność. Warto wobec tego skorzystać ze wszystkich dostępnych możliwości. Jedną z nich jest rządowy program pomocy uczniom. Co ważne, nie dotyczy on wyłącznie dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, ale też starszych roczników, łącznie z liceum, szkołą muzyczną lub branżową, technikum, szkołą baletową lub sztuk pięknych itd. Dofinansowanie otrzymają też wszyscy uczniowie, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wniosek może złożyć nie tylko rodzic czy opiekun prawny, ale też pełnoletni uczeń, pracownik socjalny, nauczyciel i każda osoba, która będzie miał na to zgodę rodzica dziecka.

Potrzebny będzie wzór wniosku o dofinansowanie podręczników szkolnych w ramach rządowego programu, który powinien być dostępny w szkole lub urzędzie. Ewentualnie można napisać go samodzielnie. W przypadku dziecka niepełnosprawnego konieczne jest dołączenie kopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypełnione dokumenty składa się w szkole, do której jest zapisany uczeń. Istotne będzie to, aby złożyć pismo w odpowiednim terminie – najczęściej informacje o tym znajdują się na stronie internetowej szkoły lub urzędu miasta/gminy. Potem można kupić potrzebne podręczniki i materiały edukacyjne, a ich dowody zakupu należy zanieść do szkoły. Przy pozytywnie rozpatrzonym wniosku można liczyć na otrzymanie zwrotu pieniędzy, czyli kosztów poniesionych na zakup książek.