Słuchał relacji Piotra, wypowiadanej z żalem, długo czekał na powierzenie mu przez apostołów „prawdziwego”, ważnego zadania – na miarę... Read More →