Rodzaje bajek terapeutycznych

Maria Molicka, doskonale znana ze swoich publikacji dotyczących biblioterapii i bajkoterapii, wyodrębnia trzy rodzaje bajek terapeutycznych, w zależności od problemu, z jakim boryka się dziecko i celu, jaki chcemy osiągnąć:

Bajki psychoedukacyjne mają przygotować dziecko do czekającego je, trudnego wydarzenia. Pokazują, jak może sobie ono poradzić na przykład w sytuacji zmiany szkoły czy agresywnej reakcji rówieśników. Poprzez ukazanie bohatera, który zmierzył się z daną trudnością, dziecko otrzymuje propozycję zachowania, z której będzie mogło skorzystać, gdy samo znajdzie się w podobnym położeniu. Dla mnie wyróżnikiem jest fakt, iż daną bajkę czytamy z dzieckiem ZANIM dana sytuacja będzie miała miejsce.

Bajki psychoterapeutyczne czytamy razem z dzieckiem wtedy, gdy chcemy mu pomóc w uporaniu się z trudnymi emocjami (złością, żalem, smutkiem, rozczarowaniem, strachem) dotyczącymi wydarzenia, które już BYŁO. Dzięki nazywaniu swoich emocji przez bohatera mały czytelnik lub słuchacz uczy się nazywania i wyrażania tego, co sam przeżywa. Dużą wartością jest tutaj powracanie do tekstu bajki. Taka chęć, sygnalizowana przez dziecko, może być dla rodzica cenną wskazówką oznaczającą, że „przepracowuje” ono treść bajki i uświadamia sobie coraz głębiej swoje emocje. Innymi słowy – jeśli nasz syn czy córka chcą słuchać danego tekstu wielokrotnie, może to oznaczać, że bajka dobrze spełnia swoją rolę.

Bajki relaksacyjne powinny prowadzić do odprężenia, uspokojenia, wyciszenia. Mogą być czytane zarówno PO trudnej sytuacji, jak i PRZED wydarzeniem, które będzie wymagało od dziecka skupienia.

 

To zaledwie zarys tematyki. Wszystkich, którzy chcieliby zasięgnąć więcej informacji, odsyłam do publikacji Marii Molickiej: Bajkoterapia. O lękach i nowej metodzie terapii oraz Biblioterapia i bajkoterapia.

Udostępnij na Facebooku

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *