Monthly Archives: Wrzesień 2014

Susan Maushart: E-migranci

Tytu? mnie zachwyci?. Zobaczy?am tak?e kilka pozytywnych recenzji w miejscach, które ceni?. Sp?dzenie sze?ciu miesi?cy bez mediów elektronicznych musi... Read More →

Spokojnie…

Zawsze lubi?am wrzesie?. Gdy zacz??am studia, z równ? sympati? wita?am pa?dziernik (zw?aszcza po przenosinach na ukochan? polonistyk? :)). Odk?d... Read More →