Monthly Archives: Marzec 2012

Książkowe prezenty

Zosta?am niedawno obdarowana ksi??kami, które Zaprzyja?nionej Osobie nie by?y ju? potrzebne. Lubi? takie ksi??kowe prezenty, takie przekazywanie s?ów, które... Read More →

Mów, co czujesz

Wydawnictwo Egmont
Male?stwo bardzo si? cieszy na spotkanie z Puchatkiem i Prosiaczkiem, ale okazuje si?, ?e wspólny czas nie przebiega tak,... Read More →